Lietošanas noteikumi

www.rehavita.eu interneta veikala lietošanas noteikumi

Apraksts


Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.rehavita.eu un ir pasūtītās preces saņēmējs interneta veikalā
Pārdevējs – www.rehavita.eu; SIA Rehavita
Pircējiem interneta veikalā pirkuma noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.
Vietne – www.rehavita.eu


Vispārējie noteikumi


1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir SIA Rehavita.
1.2. Pasūtot preci ar interneta veikala www.rehavita.eu starpniecību, Pircējs piekrīt preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.3. Minētie Noteikumi un informācija par preci ir publiski pieejami.
1.4. Savstarpējās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

2. Reģistrācija


2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Pircējam ar vai bez reģistrācijas vietnē.
2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informāciju, kuru Pircējs norāda reģistrācija vai pasūtījuma formā.
2.3. Pircējs apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā. Ja Pircējam radušās aizdomās par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Pircējs apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot vēstuli ar elektroniskā pasta starpniecību klientu apkalpošanas dienestam. Vēstuli ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.


3. Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi


3.1. Pircējs var noformēt Pasūtījumu patstāvīgi, izmantojot Pasūtījuma noformēšanas formu vietnē. Detalizētāk Pasūtījuma noformēšana ir aprakstīta sadaļā "Kā iepirkties".
3.2. Noformējot pasūtījumu, Pircējs norāda sekojošo informāciju:
 Pircēja vai pasūtījuma saņēmēja vārds, uzvārds/ Juridisko personu rekvizīti;
 Piegādes adrese;
 Kontakttālrunis;
 Elektroniskā pasta adrese.

3.3. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Pircējam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma statusu un/vai priekšapmaksas rēķins. Pasūtījuma statuss norāda uz to, kura apstrādes posmā atrodas Pircēja pasūtījums.

3.4. Ja Pircējs noformē preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Pircēju, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Pircējs norādīja reģistrācijas laikā. Pircējam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā prece būs pieejama Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja Pircējs savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 3 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu.
3.5. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Pircēja puses, no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
3.6. Vietnē izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klient Pircējam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja Pircējs nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Pircējam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.
3.7. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Pircēja Pasūtījumā, informējot par to Pircēju, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Pircējs norādīja reģistrējoties vietnē.
3.8. Gadījumos, kad klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet nenosūtīta vai nepiegādāta Pasūtījuma, anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta klientam.
3.9. Interneta veikala rehavita.eu ievietotam preču aprakstam ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp Pircēju/apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksts var neatbilst pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem.

4. Piegāde

4.1. Preces piegādes noteikumi aprakstīti sadaļā Piegāde.

5. Preces apmaksa

5.1. Preces apmaksas noteikumi aprakstīti sadaļā Apmaksa.

6. Preces atgriešana

6.1. Preces garantija un atgriešanas noteikumi aprakstīti sadaļā Garantija.


7. Intelektuālais īpašums

7.1. Visa vietnē publicētā  informācija un grafiskie attēli, zīmoli, preču zīmes, nosaukumi, logotipi pieder to īpašniekiem. To kopēšana un visa veida izmantošana ir aizliegta!

8. Citi noteikumi

8.1. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju nosaka Latvijas Republikas likumdošana.
Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai e-pastā sazinās ar Pārdevēju. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.