Garantija

Garantija


 1. Visām Rehavita.eu veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
  2. Garantijas jautājumu gadījumā sazinieties ar veikala Rehavita.eu konsultantu.
  3. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm var būt atšķirīgs, informāciju par ražotāja garantijas termiņu izvēlētajai precei meklē preces aprakstā vai jautā veikala konsultantam.
  4. Patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā fiziskai personai, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam.
  5. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta tikai Ražotāja noteiktā garantija.
  6. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Tu vari uzrādīt: pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
  7. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji, uzlādes elementi, baterijas, mikrofoni).
  8. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā:
  bojājumiem, kas radušies pircēja, lietotāja vainas dēļ; precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav lietota tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā; prece, kas ir bojāta lietotāja dēļ (piemēram- saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, uguns, ūdens , citi šķidrumi vai mehāniskas daļas, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju); ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; dabiska elementu nolietojuma gadījumos; garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.
  Jautājumu gadījumā, rakstiet uz e-pastu: info@rehavita.eu

 2. Pretenziju un sūdzību pieteikšanas un izskatīšanas kārtība
  1. Pretenzijas pieteikšanas laiks par iegādātām precēm fiziskām personām ir 24 mēneši no preces pirkuma brīža.
  2. Jautājumu gadījumā, rakstiet uz e-pastu: info@rehavita.eu

Atteikuma tiesības


1. izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā no pirkuma brīža, neminot atgriešanas iemeslu.
2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, rakstiet uz e-pastu: info@rehavita.eu, par lēmumu atteikties no pirkuma. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsi pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
3. Atgriežot preci, ir jānodrošina atbilstošs transportēšanas iepakojums, proti, oriģinālajam preces iepakojumam ir obligāti jābūt iepakotam citā, transportēšanai piemērotā iepakojumā.
4. Izmantojot atteikuma tiesības, pircējs ir atbildīgs; par preces lietošanu ievērojot labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
5. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punkts nosaka, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja
 Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
 Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta
 Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ: apakšveļa, zeķes un zeķubikses, smaržas, kosmētikas līdzekļus, sadzīves ķīmijas produktus un citas tamlīdzīga rakstura preces,);
 Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
6. Ja prece ir vieglāka par 10 kg, par preces nogādāšanu atpakaļ veikalā/servisā un transorta izdevumu segšanu ir atbildīgs klients.
7. SIA Rehavita vērš uzmanību uz to, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu pret Patērētāju par SIA Rehavita radīto zaudējumu segšanu, kas radušies Patērētāja rīcības rezultātā.
Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.
Dabas apstākļu radītie bojājumi netiek kompensēti.